Şub 19 2017

Sosyal güvenlik sunum

a5510 sayılı yasaya göre kimler sigortalı sayılır b5510yaslilikaylığı

Şub 19 2017

sözleşme hukuku

sözleşme hukuku(pazarlama mev)

Şub 18 2017

Emeklilik hesaplama

/emeklilik-aylik-baglama-oranlari/                                  örnek               http://www.tuik.gov.tr/ http://www.alitezel.com/ 30 değil 8 veya 10 gün çalış emekli aylığın tavan yapsın emekliye-GÜNCELLEME YAPMA     GÜNCELLEME KATSAYILARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (yaklaşım dergisi) (01.01.2017 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad.3/1-2 …

Devamını oku »

Şub 08 2017

Sosyal Güvenlik

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI    SSK Emekli Aylığı Hesaplama Tablosu ?http://Sigortalıların Emekli Aylıkları Nasıl Hesaplanıyor? Yaşlılık aylığı tesbiti SSK gösterge tablosu SSK – 1800 Günle Emeklilik      SSK – 3600 Günle Emeklilik SSK – 4500 Günle Emeklilik   SSK – 5400 Günle Emeklilik Askerlik Borçlanması      Yurtdışı Borçlanması Doğum Borçlanması    Ev Kadınları Yurtdışı Borçlanması 1)emekli-maasi-nasil-hesaplaniyor. http://www.sgkrehberi.com/haber/7868 http://www.memurhaber.com/yaslilik-ayligi-en-kolay-nasil-hesaplanir-1505955h.htm …

Devamını oku »

Şub 06 2017

2016-17 BAHAR DÖNEMİ DERS KAYITLARI

UYARI: DERS KAYITLARINI DANIŞMAN ONAYINA GÖNDERMEYEN ÖĞENCİLERİN DERS KAYITLARI YAPILMAYACAKTIR. SORUMLULUK ÖĞRENCİYE AİTTİR. Ders kaydı olmayan öğrenci derslere ve sınavlara giremez. MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI 1. SINIF 2. DÖNEM DERSLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. Her öğrenci tekrar inceleyip danışman öğretmene gönderecektir. No Ders Kodu Ders Adı Kredi ECTS Öğretim Üyesi Açıklama 1 ATİ102.1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi …

Devamını oku »

Resim

şirket kuruluş süreci

Şirket Kuruluş İşlemleri Genelgesi – Şirket İmza Sirkülerinde Noterlik Onayı Kalktı

Resmi gazetenin  6.12.2016 tarihli nüshasında yayınlanan genelge hükümlerine göre  şirketlerin ana anasözleşme ve imza beyyanemeleri  ticaret memuru önünde  imzalanarak  hazırlanabilecek

şirketler muhasebesi örnek sorular

Tasfiye işlemleri veresiye alacağın  eksik tahsili

———————-/————————————-

100 KASA HESABI                                                                   80

689 DİĞER OL. DIŞI GİDER VE ZAR. HS.                           20

120 ALICILAR HESABI Alacak tahsil                   100

———————–/——————————————-

100 KASA HESABI                                               68

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.            40

689 DİĞER OL. DIŞI GİDER VE ZARAR HS.  10

254 TAŞITLAR HESABI                   100

391 HESAPLANAN KDV HS.           18

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Resim

Şirketler Muhasebe örnek çalışma

sm sınıf liste

sirketler Muhasebesi örnek çalışma

sirmuhasebesi örnek çalışma

sirketler-muh-2011

sirketler-muhasebesi 2014

..

AKKAYA KOLLEKTİF ŞİRKETİ TASFİYE BAŞLANGIÇ BİLANÇOSU

Kasa       ……… 8.000         Satıcılar……4.000

Alacak Senetleri..7.000        Sermaye….10.000

Ortaklar A, B eşit paylı

                                             Geç yıl Karları…1.000

TOPLAM        15.000   TOPLAM        15.000

1)  Kasadaki para Akbank daki şirket hesabına yatırılmıştır.
Alacak Senetleri 6,500 lira olarak tahsil edilmiştir
Satıcılara olan borç 3.000 lira olarak ödenmiştir.
Sermaye payları ve kar payları ortaklara ödenmiş, şirket sona ermiştir.

B……………………102 BANKALAR HESABI……………….A

—————————————–]———————————-
KASA   HS                  8,000            SATICIYA ÖDEME  3,000
AL.SEN TAHSİL          6,500           ORT ÖD                  11,500
=====================================

8————————–/————————————-0
690  DÖN KZ HS                     500
570 G.YIL KARLARI             1,000
………………………..331 ORT BORÇ               1,500
9————————–/—————————————-
500 SERMAYE                    10,000
…………………………..331 ORT BORÇ              10.000
10—————————/————————————–
331 ORT BORÇLAR             11.500
…………………………102 BANKALAR HS        11.500
—————————/————————————

10)Tasfiye ile ilgili yevmiye kayıtlarını yapınız

1————————–/————————————-
100 Kasa       ……… 8.000
121  Alacak Senetleri..7.000
………………320     Satıcılar                      4.000
………………500   Sermaye                    10.000
………………570    Geç Yıl Kar                1.000
2—————————/————————————-
102 BANKALAR         8000
………………………..100       KASA HESAB            8,000
3—————————/————————————-
102 BANKALAR HS          6,500
689 DOD GİD VE ZARAR    500
……………………………..121 ALACAK SENETLERİ 7,000
4—————————/————————————-
320  SATICILAR HS          4,000
…………………………..102 BANKALAR HS       3,000
……………………………679 DOD GELİR KAR    1,000
5—————————/————————————-
690 TASFİYE DÖN. KZ HS   500
………………………….689 DOD GİDER                  500
6—————————/————————————-
679 DOD GELİR VE KAR     1000
…………………………..690 TAS DÖN KZ HS          1000
7—————————/————————————-
690 TAS DÖN K/Z HS               500
………………………..590 DÖN K/Z HS                          500
—————————-/———————————-

Yusuf , Kadir Kollektif şirketi şirketi 2016 yılında 30.000 lira zarar etmiştir. Ortaklar Genel kurulu  Geçmiş yıl zararın ortakların sermaye paylarından karşılanmasına karar vermiştir. Ana sözleşmeye göre Kar ve zarar sermaye payları ile orantılı olarak  dağıtılacaktır.

Ortakları ve sermaye payları           11)     Zarar dağıtımı ve muhasebe kayıtlarını yapınız

Ort Yusuf……    60.000/300.000= %20* 30.000=6000 Zarar payı

Ort Kadir  ……150.000/300,000= %50* 30,000=15,000

Ort. Enis …….. 90.000/300,000=%30*30,000= 9,000

Toplam sermaye  300.000  ise

————————–______—————————-
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR   30.000
580 GEÇ YIL ZARARLARI  30.000
————————–______—————————-
500 SERMAYE HESABI               30.000

500.10Ort Yusuf…6000

500.11Ort Kadir  15,000

500.12 Ort. Enis    9,000

……………………………131 ORT ALACAKLAR HESABI  30.000

………………………………500.10Ort Yusuf…6000

………………………………500.11Ort Kadir  15,000

………………………………500.12 Ort. Enis    9,000
————————–______—————————-

 

 

Resim

kooperatifler

Kooperatif, insan ihtiyaçlarının karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan ekonomik kuruluştur.

KOOPERATİF İŞLEMLERİNİN MUHASEBESİ

1. Kooperatiflerin Tutacakları Defterler: Kooperatifler, Vergi Usul Kanunu ve Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre aşağıdaki defterleri tutmak zorundadır:
– Yevmiye defteri
– Büyük defter (defterikebir)
– Envanter ve Bilanço defteri
– Genel kurul karar defteri
– Yönetim kurulu karar defteri
– Ortaklar defteri

http://www.slideserve.com/vail/yeni-ticaret-kanunu-kooperatifler-muhasebe-ve-vergi-uygulamalari-a-isindan

http://www.muhasebedersleri.com/kooperatifler.html

http://www.smmokulu.com/kooperatiflerin-kurulus-islemleri.html

http://www.muhasebedersleri.com/sirketler-muhasebesi/kooperatif-muhasebesi.html

Resim

Finansal yönetim

98207693360723/12/2016

Finanal yönetim ünite konuları/  TMYO

faiz hesaplamaları/ TMYO

 

 

Bütçeler

Nakit bütcesi indir…

satışlar
Ham alış

aylar          ocak    şubat    mart    nisan    mayıs   haziran   temmuz

Nakit Girişleri Toplam
Geçmiş dönem
Alacaklar
Gelecek dönem
Satışlar
Kar payı
Kira geliri
Sabit kıymet satış

NAKİT ÇIKIŞLARI TOPLAMI
Geçmiş dönem
Borçlar
Gel Dönem Nakit çıkış
Hammadde alımı
Yön ve satış giderleri
Nakit Giriş-Çıkış Denge

finansmankaynaklari nelerdir?

finansman_kaynaklari.html

Resim

aş kar dağıtım ve politikası

 Kâr Dağıtımıyla İlgili Temel İlkeler • Net Kâr İlkesi, • Esas Sermayenin Korunması İlkesi, • Şirketin Borçlarını Ödeme Gücüne Sahip Olması İlkesi. Net kâr ilkesine göre, işletmeler kâr elde etmedikçe veya geçmiş yıllardan devreden kârları bulunmadıkça, ortaklara ya da hissedarlara kâr payı dağıtamazlar. Esas sermayenin korunması ilkesi, sermaye azaltımını önlemek amacıyla, şirketin ancak elde ettiği kârdan, kâr payı dağıtabileceğini belirtmektedir.

f

Eski yazılar «